مدیریت امور پردیس های استان خراسان شمالی

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:
حضور رهبر معظم انقلاب نقطه عطفی در تاریخ دانشگاه فرهنگیان است
        string(171) "معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:
حضور رهبر معظم انقلاب نقطه عطفی در تاریخ دانشگاه فرهنگیان است"
        

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:
حضور رهبر معظم انقلاب نقطه عطفی در تاریخ دانشگاه فرهنگیان است

در روزهای گذشته که دانشگاه فرهنگیان در تب و تاب دیدار رهبر فرزانه انقلاب میسوخت روایتهای بسیاری به رشته تحریر ...

یکی از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان:
حمایت رهبر معظم انقلاب باعث دلگرمی فرهنگیان است
        string(158) "یکی از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان:
حمایت رهبر معظم انقلاب باعث دلگرمی فرهنگیان است"
        

یکی از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان:
حمایت رهبر معظم انقلاب باعث دلگرمی فرهنگیان است

در روزهای گذشته که دانشگاه فرهنگیان در تب و تاب دیدار رهبر فرزانه انقلاب میسوخت روایتهای بسیاری به رشته تحریر ...